TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU - MALEJ BURGR FESTIVAL 2020 

INFORMACE, POKYNY A PLATBA STARTOVNÉHO

INFORMACE A POKYNY

Prezentace účastníků soutěže, ve 13:30 - 14:30 hodin na řádně označeném místě v areálu

Start soutěže v 14:30

Konec soutěže přibližně v 19:30

Opravdu bychom chtěli apelovat na zdravý rozum každého účastníka ve smyslu po celou dobu soutěže přistupovat ke svým hranicím zodpovědně tak, aby nedošlo k situaci vážného zdravotního rizika.

Organizátor akce Malej Burgr Festival Kroměříž 2020 - Soutěž Burger na čas si vyhrazuje právo na změnu pravidel kdykoliv během soutěže, bude-li to z vážného důvodu nutné.

Dále jsem si vědom, že celá akce je natáčena na videozáznam a živě přenášena na platformu youtube. Pořadatelé se zavazují, že videozáznam a fotografie pořízené během akce použijí pouze pro potřeby festivalu Malej Burgr Festival a nebudou je nijak peněžit.


PRAVIDLA A PODROBNOSTI SOUTĚŽE

Soutěží se v pojídání hamburgeru o celkové hmotnosti cca 400g. Složení burgeru: houska, hovězí maso, slanina, sýr, vejce, cibule, rajče, okurek, dresing. Alergeny: 1,3,10,11 viz. tabulka s alergeny.

Každý, kdo se soutěže zúčastní, tak jedná s vědomím toho, jaké jsou případná zdravotní rizika v případě, přecení-li soutěžící své hranice.

Zapíjení je dovoleno. Během soutěže bude mít každý soutěžící k dispozici pivo Radegast Ryze Hořkou 12, Malinovku, Bonaqua nebo Coca - Colu (pořadatel si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změnu pomocných prostředků).

Soutěžící musí sníst úplně vše, v co nejrychlejším čase. V případě, že si někdo během kousání odplivne, byť jen sliny, znamená to okamžitě konec v soutěži. Vše musí, až do konce soutěže zůstat v žaludku, chce-li soutěžící pomýšlet na absolutní prvenství.

PLATBA STARTOVNÉHO

Startovné 100 Kč, QR kód pro platbu na účet č. 1872383023/0800

Do poznámky uveďte heslo FOTBAL a své JMÉNO

V ceně startovného je zahrnut nápoj. Pivo Radegast Ryze Hořká 12 nebo Malinovka nebo Bonaqua nebo Coca - Cola

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:

Platbou startovného potvrzuji čestné prohlášení o tom, že jsem zcela zdráv a jsem si vědom všech případných zdravotních rizik, které mohou během této soutěže nastat a že organizátor nenese žádnou odpovědnost v případě nastalých zdravotních komplikací.

PLATBOU STARTOVNÉHO SOUHLASÍM S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI SOUTĚŽE