CHILLI ŽROUT - MALEJ BURGR FESTIVAL 2020 

INFORMACE, POKYNY A PLATBA STARTOVNÉHO

INFORMACE A POKYNY

Soutěž proběhne v pátek 2.10.2020

Prezentace účastníků soutěže, ve 16:30 - 17:30 hodin na řádně označeném místě v areálu

Start soutěže v 18:00

Konec soutěže přibližně v 19:15

Opravdu bychom chtěli apelovat na zdravý rozum každého účastníka ve smyslu po celou dobu soutěže přistupovat ke svým hranicím zodpovědně tak, aby nedošlo k situaci vážného zdravotního rizika.

Organizátor akce Malej Burgr Festival Kroměříž 2020 - Soutěž Burger na čas si vyhrazuje právo na změnu pravidel kdykoliv během soutěže, bude-li to z vážného důvodu nutné.

Dále jsem si vědom, že celá akce je natáčena na videozáznam a živě přenášena na platformu youtube. Pořadatelé se zavazují, že videozáznam a fotografie pořízené během akce použijí pouze pro potřeby festivalu Malej Burgr Festival a nebudou je nijak peněžit.


PRAVIDLA A PODROBNOSTI SOUTĚŽE

Soutěží se v pojídání čerstvých plodů chilli papriček a chilli produktů a to i extraktového typu.

Každý, kdo se soutěže zúčastní, tak jedná s vědomím toho, jaké jsou případná zdravotní rizika v případě, přecení-li soutěžící své hranice.

Během soutěžních kol bude mít každý soutěžící k dispozici několik plátků toustového chleba a sklenku vody na odlehčení. (pořadatel si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změnu pomocných prostředků").

Každý bude mít k dispozici také záchrannou brzdu v podobě mléčného výrobku typu smetana či plnotučné mléko, což při požití znamená konec v soutěži.

V každém kole, ať už se budou podávat plody nebo jiné produkty musí každý soutěžící sníst úplně vše, v případě plodů jsou to i semínka kromě zelené stopky. V případě, že si někdo během kousání odplivne byť jen sliny, znamená to okamžitě konec v soutěži. Vše musí, až do konce soutěže zůstat v žaludku, chce-li soutěžící pomýšlet na absolutní prvenství.

Při odstoupení ze soutěže v důsledku toho, že dál už nemůžete, je pro každého připravena dostatečná dávka mléčných výrobků zdarma a soukromí na případné vyprázdnění obsahu žaludku, což dokonce i doporučujeme.

PLATBA STARTOVNÉHO

Startovné 100 Kč, QR kód pro platbu na účet č. 1872383023/0800

Do poznámky uveďte heslo CHILLIŽROUT a své JMÉNO

V ceně startovného je zahrnuta ZÁCHRANÁ BRZDA v podobě dostatečného množství mléčných výrobků.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:

Platbou startovného potvrzuji čestné prohlášení o tom, že jsem zcela zdráv a jsem si vědom všech případných zdravotních rizik, které mohou během této soutěže nastat a že organizátor nenese žádnou odpovědnost v případě nastalých zdravotních komplikací.

PLATBOU STARTOVNÉHO SOUHLASÍM S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI SOUTĚŽE